Three Jewels Facebook Page
The 3 jewels
monks
מרכז שלושת היהלומים מעביר את מעונו לכתובת חדשה וכעת אין פעילויות במרכז.

המרכז יחזור לעדכן את פעילויותיו בהקדם האפשרי.

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה כאן על מנת להתעדכן בפעילויות חדשות.

בברכה,

צוות שלושת היהלומים.
מי ייתן וכל הברואים יידעו רק אושר והסיבות לאושר      מי ייתן וכל הברואים יהיו חופשיים מסבל